Nje thirrje per te gjithe, pa nderprerje te vazhdueshme

Ju ndegjojme !!!

Të besueshëm, të shpejtë dhe efikas, kjo është kredoja jonë.

Ne lidhim Maqedoninë dhe ofrojmë shërbime profesionale të klasit të parë nga fusha e shpërndarjes së dërgesave dhe shërbimeve tjera logjistike në territorin e mbarë vendit.

Posedoni online biznes dhe dëshironi dorëzim të shpejt dhe të sigurt të prodhimeve të juaj?

Hello Post do të ju lidh me të gjith blerësit e juaj, kudo që të jenë në Maqedoni.

MISIONI YNË

DORËZIM PROFESIONAL DHE TË BESUESHËM

SHËRBIME MIQËSORE NDAJ KLIENTËVE NGA NJË STAF I PËRGATITUR DHE I PËRKUSHTUAR

RRJETE MODERNE DHE EFIKASE TË SHPËRNDARJES  

METODA INOVATIVE TË SHPËRNDARJES

INDIVIDË

Enter code to track your shipment.

ENTITETE LIGJORE

Log in to track your shipment.

LOG IN

Llojet e dërgesave

Hello Post është e autorizuar nga Agjensioni për Posta i Republikës së Maqedonisë të kryej pranimin, sortimin dhe shpërndarjen e të gjitha llojeve dërgesave postare, si dhe të ofroj shërbime ekspres dhe korrier të dorëzimit. Ky autorizim na është dhënë për një periudhë të pacaktuar kohore.

Në përgjithësi, Hello Post është e specializuar në shpërndarjen dhe dorëzimin e shpejtë dhe të besueshëm të llojeve të ndryshme të dërgesave postare dhe atë:

  • Letrave (në përgjithësi ose në veçanti dorëzimin e letrave të rëndësishme ose dokumenteve financiare)
  • Paketave
  • Shpërndarjen e materialit reklamues
LEXO MË SHUMË

Koha e dorëzimit

Ne jemi gjithmonë të përpiktë! Dhe nëse ndonjëherë ndodh që të mos jemi, do të kemi një arsye të fortë për këtë. Koha për kryerjen e dorëzimit varet nga lloji i shërbimit (shërbim korrier, dorëzim i rregullt), kërkesat ligjore për kryerjen e dorëzimit (p.sh. afatet ligjore për dorëzim sipas Ligjit për Procedurën Civile, Ligjit për Procedurën Administrative) si dhe nga nevojat individuale të klientëve tanë.

Klientët tanë janë prioriteti ynë prandaj gjithmonë kujdesemi që të përmbushim nevojat dhe kërkesat e tyre.

Klientët tanë mund të zgjedhin nga katalogu i mëposhtëm i kohës së dorëzimit:

  • Shërbime korrier dhe dorëzim express
  • Dorëzime urgjente të bartura po në të njëjtën ditë
  • D + 1
  • D + 3
  • D + 5
  • Dorëzim të veçantë në përputhje me ligjet specifike si dhe dorëzim në përputhje me afatet specifike.

 

Klientët

Hello Post është e radhitur ndër ofruesit më profesional të shërbimeve postare në rajon. Sot, shërbimet tona të specializuara shfrytëzohen nga shumica e kompanive private në Maqedoni si dhe nga një varg institucionesh të ndryshme publike. Për më tepër, ne gëzojmë besimin e shumicës së noterëve dhe agjentëve të përmbarimit në vend.