Достава на пакети

Достава на пакети до разни адреси
 • Од врата на врата
 • Од врата до база (достава до некоја од канцелариите на Hello Post од каде примателите можат да ги подигнат пратките)
Достава на пакети со различна големина и тежина
 • 0 – 1кг.
 • 1 – 5 кг.
 • 5 – 10 кг.
 • 10 – 40 кг.
 • Повеќе од 40 кг.
 • Палети
Дополнителни услуги
 • Достава со повратен документ
 • Откуп
 • Осигурување на поштенски пратки
 • Собирање поштарина на терен од примателите