Контактирајте не

Ви ги нудиме нашите специјализирани услуги на достава преку доверлива мрежа на регионални канцеларии. Зависно вашите потреби,

  • Ќе ви договoриме директен контакт со Бизнис Менаџер;
  • Ќе одговориме на вашите прашања преку е-маил или телефон;
  • Личност која е подготвена за лична средба;
  • Добредојдени сте да ги посетите нашите канцеларии во секое време

Македонско Косовска бригада бр. 130 1000 Скопје, Република Македонија

+389 76 33 99 11, 76 33 99 22

+389 2 3209 751

office@hellopost.mk

Телефонска линија (пон - пет 9:00 - 17:00): +389 76 33 99 11, 76 33 99 22

Hello Post низ Македонија

Пронајдете ја најблиската канцеларија на HELLO POST

Hello Post Skopje - Дирекција

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@hellopost.mk
T: 071/ 351 019
      02 / 3209 751

Hello Post Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 279 654
     02 / 2049 997

Hello Post Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 11а лок. 6
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

Hello Post Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

Hello Post Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214-850

Hello Post Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

Hello Post Велес

А: 8-ми Септември бр. 128
1400 Велес, Р. Македонија
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

Hello Post Охрид

А: 7-ми Ноември бр.72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

Hello Post Skopje - Магацин

А: Мак. Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 351 019

Hello Post Skopje - Аеродром

А: Јане Сандански бр. 82/1-73 ТЦ Бисер
1000 Скопје Р. Македонија
Т:

Hello Post Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

Hello Post Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

Hello Post Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

Hello Post Прилеп

А: Бидимаж 1а
7500 Прилеп, Р. Македонија
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

Hello Post Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

Hello Post Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

Hello Post Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

Hello Post Штип

А: Борис Кидриќ бр. 51 лок. 6
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 /274 287
     032 / 399 236

Hello Post Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 233 671
     045 / 267 755

Hello Post Струга

А: Маркс и Енгелс бр. 8
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

Hello Post Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

Hello Post Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 362 414
     031 / 410 016

Hello Post Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 071 /360 524
     032 / 221 199

Hello Post Берово

А: Маршал Тито бр. 42
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

Hello Post Пробиштип

А: Јаким Стојковски бр. 71
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 071 / 364-267
     032 / 451 401

Hello Post Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 910 654
     043 / 363 321

Hello Post Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 910 664
     031 / 438 089

Hello Post Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 072 / 910 653
     033 / 412 551

Hello Post Skopje - Дирекција

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@hellopost.mk
T: 071/ 351 019
      02 / 3209 751

Hello Post Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 279 654
     02 / 2049 997

Hello Post Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 11а лок. 6
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

Hello Post Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

Hello Post Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214-850

Hello Post Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

Hello Post Велес

А: 8-ми Септември бр. 128
1400 Велес, Р. Македонија
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

Hello Post Охрид

А: 7-ми Ноември бр.72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

Hello Post Skopje - Магацин

А: Мак. Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 351 019

Hello Post Skopje - Аеродром

А: Јане Сандански бр. 82/1-73 ТЦ Бисер
1000 Скопје Р. Македонија
Т:

Hello Post Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

Hello Post Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

Hello Post Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

Hello Post Skopje - Дирекција

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@hellopost.mk
T: 071/ 351 019
      02 / 3209 751

Hello Post Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 279 654
     02 / 2049 997

Hello Post Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 11а лок. 6
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

Hello Post Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

Hello Post Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214-850

Hello Post Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

Hello Post Велес

А: 8-ми Септември бр. 128
1400 Велес, Р. Македонија
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

Hello Post Охрид

А: 7-ми Ноември бр.72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

Hello Post Skopje - Магацин

А: Мак. Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 351 019

Hello Post Skopje - Аеродром

А: Јане Сандански бр. 82/1-73 ТЦ Бисер
1000 Скопје Р. Македонија
Т:

Hello Post Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

Hello Post Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

Hello Post Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

Hello Post Прилеп

А: Бидимаж 1а
7500 Прилеп, Р. Македонија
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

Hello Post Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

Hello Post Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

Hello Post Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

Hello Post Штип

А: Борис Кидриќ бр. 51 лок. 6
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 /274 287
     032 / 399 236

Hello Post Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 233 671
     045 / 267 755

Hello Post Струга

А: Маркс и Енгелс бр. 8
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

Hello Post Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

Hello Post Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 362 414
     031 / 410 016

Hello Post Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 071 /360 524
     032 / 221 199

Hello Post Берово

А: Маршал Тито бр. 42
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

Hello Post Пробиштип

А: Јаким Стојковски бр. 71
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 071 / 364-267
     032 / 451 401

Hello Post Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 910 654
     043 / 363 321

Hello Post Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 910 664
     031 / 438 089

Hello Post Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 072 / 910 653
     033 / 412 551