Вработуваме

Ние сме етаблирана компанија за административни услуги и услуги на достава во Република Македонија, и со цел да го обезбедиме вистинското ниво на услугата имаме потреба од голем тим.

За нашите вработени нудиме професионален развој, интернационални стандарди на работа, тимски дух, систем на бонуси, стабилно окружување за работа.

Отворени огласи:

  • Доставувач
  • Администратор
  • ДОСТАВУВАЧ на ПИСМА

Македонско Косовска бригада бр. 130 1000 Скопје, Република Македонија

vrabotuvanje@hellopost.mk

Hello Post низ Македонија

Пронајдете ја најблиската канцеларија на Hello Post

Hello Post Дирекција

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@hellopost.mk
T: 071 351 019

Hello Post Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 279 654
     02 / 2049 997

Hello Post Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 11а лок. 6
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

Hello Post Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

Hello Post Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214 850

Hello Post Skopje - Аеродром

А: Трговски Центар БИСЕР
1000 Скопје Аеродром, Р. Македонија

Hello Post Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

Hello Post Велес

А: 8-ми Септември бр. 128
1400 Велес, Р. Македонија
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

Hello Post Охрид

А: 7-ми Ноември бр. 72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

Hello Post Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

Hello Post Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

Hello Post Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

Hello Post Прилеп

А: Бидимаж 1а
7500 Прилеп, Р. Македонија
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

Hello Post Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

Hello Post Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

Hello Post Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

Hello Post Штип

А: Борис Кидриќ бр. 51 лок. 6
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 / 274 287
     032 / 399 236

Hello Post Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 233 671
     045 267 755

Hello Post Струга

А: Маркс и Енгелс бр. 8
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

Hello Post Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

Hello Post Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 344 938
     031 / 410 016

Hello Post Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 070 /360 524
     032 / 221 199

Hello Post Берово

А: Маршал Тито бр. 40
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

Hello Post Пробиштип

А: Јаким Стојковски бр. 71
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 071 / 364 267
     032 / 451 401

Hello Post Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 912 284
     043 / 444 325

Hello Post Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 311 843
     031 / 438 089

Hello Post Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 071 / 359 938
     033 / 412 551

empty

Hello Post Дирекција

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@hellopost.mk
T: 071 351 019

Hello Post Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 279 654
     02 / 2049 997

Hello Post Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 11а лок. 6
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

Hello Post Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

Hello Post Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214 850

Hello Post Skopje - Аеродром

А: Трговски Центар БИСЕР
1000 Скопје Аеродром, Р. Македонија

Hello Post Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

Hello Post Велес

А: 8-ми Септември бр. 128
1400 Велес, Р. Македонија
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

Hello Post Охрид

А: 7-ми Ноември бр. 72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

Hello Post Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

Hello Post Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

Hello Post Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

Hello Post Дирекција

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@hellopost.mk
T: 071 351 019

Hello Post Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 279 654
     02 / 2049 997

Hello Post Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 11а лок. 6
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

Hello Post Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

Hello Post Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214 850

Hello Post Skopje - Аеродром

А: Трговски Центар БИСЕР
1000 Скопје Аеродром, Р. Македонија

Hello Post Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

Hello Post Велес

А: 8-ми Септември бр. 128
1400 Велес, Р. Македонија
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

Hello Post Охрид

А: 7-ми Ноември бр. 72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

Hello Post Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

Hello Post Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

Hello Post Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

Hello Post Прилеп

А: Бидимаж 1а
7500 Прилеп, Р. Македонија
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

Hello Post Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

Hello Post Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

Hello Post Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

Hello Post Штип

А: Борис Кидриќ бр. 51 лок. 6
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 / 274 287
     032 / 399 236

Hello Post Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 233 671
     045 267 755

Hello Post Струга

А: Маркс и Енгелс бр. 8
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

Hello Post Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

Hello Post Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 344 938
     031 / 410 016

Hello Post Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 070 /360 524
     032 / 221 199

Hello Post Берово

А: Маршал Тито бр. 40
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

Hello Post Пробиштип

А: Јаким Стојковски бр. 71
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 071 / 364 267
     032 / 451 401

Hello Post Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 912 284
     043 / 444 325

Hello Post Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 311 843
     031 / 438 089

Hello Post Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 071 / 359 938
     033 / 412 551

empty